Ny veileder skal gi større nytte for næringslivet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Byrdene som pålegges næringslivet gjennom reguleringer bør være minst mulig, og nytten bør være større enn kostnadene. Det er formålet med en ny veileder som Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Brønnøysundregistrene og Regelrådet, legger fram.

Veilederen «Utredning av konsekvenser for næringslivet» supplerer utredningsinstruksen som kom i ny versjon i 2016.

-Det er viktig å huske på konsekvensene for næringslivet når nytt regelverk fremmes. Vi har nå samlet en rekke råd og spørsmål som bør besvares i utredningene. Dette bør bli folkelesning, i det minste for alle i forvaltningen, slik at alt nytt regelverk er grundig vurdert i lys av næringslivets behov, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norges reguleringspolitikk har nylig blitt vurdert av OECD. I rapporten Regulatory Policy Outlook 2018, sammenlikner OECD medlemslandenes politikk for å modernisere og forenkle reguleringer. Norge gjør det nå betydelig bedre på flere felt, særlig i kvalitetssikring av nytt regelverk. Den nye veilederen skal bidra til ytterligere å forbedre beslutningsgrunnlaget ved utredning av nytt regelverk. 

Et viktig tiltak for å styrke beslutningsgrunnlaget ved nye forslag til lover og forskrifter, var etableringen av Regelrådet i 2016. Regelrådet bidrar til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader, ved å gi uavhengige vurderinger av konsekvensutredninger ved forslag til nytt regelverk for næringslivet.