Frølich Holte ny norsk havrepresentant

Statssekretær Jens Frølich Holte overtar som statsministerens representant i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

- Vidar Helgesen har gjort en utmerket jobb med å utarbeide Havpanelets ambisiøse – og nødvendige – handlingsplan og visjon for bærekraftig havforvaltning. Nå skal Norge få gjennomslag for dette både nasjonalt og internasjonalt, og jeg er glad for å ha statssekretær Jens Frølich Holte med på laget, sier statsminister Erna Solberg.

Havpanelet består i dag av totalt 14 land og ble lansert i 2018 av statsminister Erna Solberg. I desember 2020 la Havpanelet frem sine konklusjoner. Landene i havpanelet forpliktet seg til en planmessig, bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025. De oppfordret samtidig alle andre kyststater til å sikre det samme innen 2030.

Havpanelets konklusjoner bygger på forskning som både viser at havet er enda viktigere enn vi trodde, for menneskers og planetens helse, for klima og matsikkerhet, for lokale arbeidsplasser og global økonomi – og mer utsatt enn vi trodde. Samtidig rommer også havet mange av løsningene som mennesker og planeten trenger. 

- Havet er nøkkelen til å løse mange av menneskehetens største utfordringer. Rene og rike hav gjør det enklere for verden å redusere fattigdom og kutte klimagassutslipp. Det krever imidlertid klok forvaltning, og derfor er anbefalingen om 100 prosent bærekraftig havforvaltning så viktig. Det avgjørende nå blir å få flere land til å ta et bevisst valg om å prioritere bærekraftige hav, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Arbeidet med å følge opp Havpanelets konklusjoner er allerede i gang i mange land. I Norge vil blant annet våre forvaltningsplaner for havområdene bli videreutviklet i lys av Havpanelets konklusjoner. 

Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Nylig ble statsminister Erna Solberg utnevnt som høy beskytter for FNs havforskningstiår. Norsk havkompetanse er etterspurt på flere områder, noe som ligger til grunn for kunnskapsprogrammer som Fisk for utvikling og Hav for utvikling. Ambisjonen er at Norges internasjonale havsatsing skal bidra til et sunt havmiljø og en bærekraftig havøkonomi som verden kan leve av.

Hele Havpanelets rapport kan leses her