Historisk arkiv

Statsministeren blir havets beskytter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statsministeren har takket ja til rollen som høy beskytter for Havtiårsalliansen. Norge er nå en av de største bidragsyterne til FNs havforskningstiår.

Statsministeren - her som deltaker i en lokal aksjon - har i en årrekke hatt et sterkt engasjement for bedre havforvaltning. Foto: SMK
Statsministeren - her som deltaker i en lokal aksjon - har i en årrekke hatt et sterkt engasjement for bedre havforvaltning. Foto: SMK

- Vi vet at verdens bruk og vern av havet er avgjørende for å nå en rekke av bærekraftsmålene som verdenssamfunnet har satt seg. For at vi skal få dette til, må vi sikre kunnskapsbasert havforvaltning. Vi trenger derfor et kraftig løft i internasjonal havforskning og et bredt samarbeid om dette. Det skal FNs havforskningstiår bidra til, sier statsminister Erna Solberg. Norge har vært en viktig pådriver i forberedelsene og er en av de største bidragsyterne.

FN, ved generaldirektør i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco), har invitert Norge og statsminister Solberg til å delta i en støttegruppe (Ocean Decade Alliance) for havforskningstiåret.

- Jeg er beæret over å få være høy beskytter for Havtiårsalliansen, sier statsminister Solberg. Som høy beskytter skal statsministeren skape oppmerksomhet om havforskningstiåret og mobilisere ressurser slik at det ambisiøse programmet lykkes, sammen med blant andre prins Albert av Monaco, president Uhuru Kenyatta av Kenya, og lederen for FNs miljøorganisasjon (Unep), Inger Andersen.

Statsminister Solberg har i en årrekke hatt et sterkt engasjement for bedre havforvaltning, og leder Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi sammen med Palaus president. Havpanelet består av 14 kyststater som la frem sine konklusjoner i desember i fjor. Landene forpliktet seg da til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

- Sammen med de 13 andre stats- og regjeringssjefene i Havpanelet har vi konkludert med at vi trenger gjennomgripende forandring i verdens bruk og vern av havet. For å lykkes må flere – både stater og private aktører – engasjere seg. Dette vil jeg bidra til både i oppfølging av Havpanelets arbeid og som Havtiårsalliansens høye beskytter, sier Solberg.

FNs havkommisjon IOC (Intergovernmental Oceanographic Comission) har hatt ansvaret for å planlegge tiåret og vil også koordinere gjennomføringen.

- Vi går inn i et avgjørende tiår. Innen 2030 skal vi ha utryddet sult og fattigdom. For å nå bærekraftsmålene trenger vi både bedre beskyttelse og bruk av havet. Kunnskapsprogrammet Hav for utvikling er nå under etablering. Det skal møte etterspørselen fra utviklingsland etter kunnskap om helhetlig havforvaltning og bærekraftig og inkluderende havøkonomi, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

For å nå bærekraftsmålene trenger vi både bedre beskyttelse og bruk av havet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i forbindelse med arbeidet for havforskningstiåret. Foto: UD
For å nå bærekraftsmålene trenger vi både bedre beskyttelse og bruk av havet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i forbindelse med arbeidet for havforskningstiåret. Foto: UD

Gjennom Hav for utvikling programmet bidrar Norge med 20 millioner norske kroner over to år til IOC. Midlene skal gå til IOCs arbeid for kompetanseutvikling, samt planlegging og gjennomføring av Havforskningstiåret. Det er en ambisjon at det blir en kontinuitet i denne innsatsen gjennom hele tiåret. I tillegg bidrar Kunnskapsdepartementet med 1,5 millioner kroner til IOCs arbeid.

Norge har allerede et stort internasjonalt havforskningssamarbeid med blant andre EU, våre nordiske naboland, og land som USA, Canada, Japan og Kina. Vi er også en viktig bidragsyter til det internasjonale havforskningsrådet ICES og en aktiv støttespiller til FAO – FNs særorgan for landbruk og fiskeri. FNs havforskningstiår vil bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom disse aktørene.

For norske forskningsmiljøer vil tiåret være en viktig arena både for å bidra internasjonalt og for å innrette egen virksomhet mot sentrale mål for bærekraftig utvikling. Norges forskningsråd har spilt en viktig rolle i de norske forberedelsene til tiåret, og vil også være sentrale når det kommer til koordinering og praktisk gjennomføring av planer og arbeidet i Havtiårsalliansen.