Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye handlingsplaner for alternative drivstoff: Regjeringen ønsker rask utbygging i hele landet

Regjeringen legger nå frem en handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport og en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk. – Når vi skal ta i bruk nye energikilder i transportsektoren er det viktig at vi har klart både infrastruktur og hvilke løsninger som vi bør satse på. En forutsetning for nye energikilder i transportsektoren er å legge til rette for at disse kan tas i bruk i hele landet. Med disse planene påpeker vi viktigheten av å kombinere offentlige virkemidler med markedsbaserte løsninger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Statsrådene Elvestuen og Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (til høyre) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen presenterte to nye handlingsplaner på Shell-stasjonen på Mortensrud. (Foto: Kjell Brataas/SD)

 

Handlingsplanen for infrastruktur alternative drivstoff inneholder 13 punkter som blant annet skal bidra til etablering av enda bedre infrastruktur for alternative energikilder for transportsektoren i hele Norge. Planen gir en helthetlig oversikt over regjeringens innsats på området. – Vårt mål er fortsatt å ta i bruk nye energikilder for mindre utslipp i transportsektoren, sier Dale. Han påpeker at regjeringen har høye ambisjoner for klimagassreduksjoner, som også gjelder bruk av lav- og nullutslippsteknologi i ferjer.

- Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det betyr at diesel og bensin skal erstattes av batterier, hydrogen og biogass i alt fra personbiler til busser og lastebiler. For å lykkes trengs tydelige krav, og ikke minst infrastruktur for lading og fylling av det nye, grønne drivstoffet. Stadig flere har muligheten til å velge framtidsrettede transportløsninger, takket være den raske utviklingen i teknologi og lønnsomhet. Handlingsplanene viser hvordan staten legger til rette for at vi skal nå klimamålene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen vil fortsette dagens praksis med å la Enova være statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte. – Vi ønsker at etableringen av infrastrukturen så tidlig som mulig skal være markedsdrevet, og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte.  At det nå etableres hurtigladestasjoner i Norge uten statlig støtte, er derfor svært gledelig, sier Dale.

Også når det gjelder fossilfri kollektivtrafikk er ambisjonene høye. – Det er naturlig at kollektivtrafikken videre satser på nye energiformer, og denne planen er et godt redskap på veien mot å nå våre mål, sier Dale.

 

Til toppen