Plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025

Regjeringen har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren generelt, og i kollektivtransporten spesielt. Fossilfri kollektivtrafikk vil være et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030. Denne planen er en oppfølging av Granavolden-plattformen der regjeringen vil legge frem en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.

Les planen (pdf)