Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye initiativer under EUs energiunion

Europakommisjonen har lagt frem nye initiativer under EUs energiunion. Den såkalte ”sommerpakka” inneholder et forslag om ETS-reform, en melding om el-markedsdesign, en melding om sluttbrukermarkedet og et forslag til revisjon av direktivet om energimerking.

Under er en kort beskrivelse av forslagene.

ETS-reform

Raskere utslippskutt etter 2020 (økt årlig reduksjonsrate). Ny «arkitektur» med nye fond. Andel til auksjonering forblir konstant. Nye føringer for bruk av nasjonale inntekter fra auksjonering. Mer målrettet gratistildeling, justeringer i metodikk. Karbonlekkasjelisten skal ned til om lag 50 sektorer. Lite forpliktende om indirekte karbonlekkasje, ingen felles tilnærming på EU-nivå

Energieffektivisering: Energimerkedirektivet

Direktivet for energimerking av produkter blir erstattet av en forordning.Skalaen for energimerket justeres, slik at den igjen bare går fra A til G. Markedsovervåkningen styrkes.

Markedsdesign

Kommisjonen foreslår et markedsdesign som er betre tilpasset et system med mer fornybar energi, flere markedsaktører, handel av kraft over landegrensene og en desentralisert kraftproduksjon. Det legges også opp til et system som bedre håndterer egenproduksjon av energi i husholdningene. Kommisjonen åpner en høringsprosess om dette, med frist 8. oktober.

Sluttbrukermarkedet

Kommisjonen vil sette forbrukeren i sentrum av energiunionen. Planen er basert på tre pillarer:bedre informasjon til forbrukerne, slik at de kan spare både penger og energikonsumenten skal få bedre muligheter til å delta i energimarkedet. Forbrukerbeskyttelse er høyt prioritert. Forbrukeren skal ha rett til å produsere energi selv, og et bakgrunnsdokument viser beste praksis for egenproduksjon fra ulike medlemsland.

Dokumenter

Sommarpakka inneholder følgende initiativer og dokumenter:

  • Forslag til ETS-reform
  • En melding om Markedsdesign («Launching the public consultation process on a new energy market design, COM(2015) 340») sammen med en bakgrunnsrapport «Investment perspectives in electricity markets»)
  • En melding om sluttbrukermarkedet (“Delivering a New Deal for Energy Consumers COM(2015) 339»), saman med et bakgrunnsdokument (SWD(2015) 141 «Producing your own renewable electricity - best practices»)
  • Forslag om revisjon av regelverket for energimerking der det gamle direktivet skal gjøres om til en ny forordning, (“Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU COM(2015) 341”) (COM(2015)341) med Annexes 1 and 2, konsekvensanalyse (SWD(2015) 139) og samendrag av konsekvensanalysen (SWD(2015) 140)

 

Til toppen