EUs energiunion - høring i tilknytning til EU -Kommisjonens sommerpakke

Vi viser til prosessene i EU med nye initiativer i det pågående arbeidet med EUs energiunions strategi. Den 15. juli d.å. la EU-kommisjonen fram sin såkalte "sommerpakke 2015" som inneholdt flere sentrale dokumenter med relevans for vårt arbeid med EU-EØS energisaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.09.2015