Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt navn på de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, og de nye kommunegrensene mellom kommunene. – Jeg ønsker kommunene lykke til i det spennende arbeidet de skal gjennomføre frem mot etableringen av tre nye kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter om de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, der departementet også fastsetter antall medlemmer i de nye kommunestyrene og enkelte overgangregler knyttet til lokale forskrifter.

Departementet har også fastsatt nye kommunegrenser mellom Hitra og Orkland og mellom Orkland og Heim.

Både grensene og vedtakene i forskriftene er i tråd med kommunenes egne ønsker og vedtak. Snillfjord kommune har utredet forslag til nye kommunegrenser, som har gjennomført en bred høringsrunde med støtte lokalt.

– Jeg vil gi spesiell honør til lokalpolitikerne i Snillfjord, som har valgt en krevende løsning for egen kommune, etter klare signaler fra sine innbyggere. Jeg har tro på at dette blir en god løsning til det beste for innbyggerne, sier Mæland.

Forskriftene og grensefastsettelen er en oppfølging av vedtaket i Stortinget vedtok i juni 2017, der det ble besluttet at Snillfjord kommune deles i tre deler og hver del blir lagt til andre kommuner

  • Del av Snillfjord (Vennastranda) slås sammen med Hemne kommune og Halsa kommune
  • Del av Snillfjord (Sundan/Hemnskjela) slås sammen med Hitra kommune
  • Del av Snillfjord (Krokstadøra) slås sammen med Orkdal kommune, Agdenes kommune og Meldal kommune.

Her finner du forskriftene:

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00