Nye råd for fullvaksinerte

Hvis alt går som vi håper, tar vi andre trinn i gjenåpningen i siste halvdel av mai. Jeg vet at mange er utålmodige, og mener vi bør åpne opp fortere.

Det kan vi ikke gjøre.

Det er halvannen uke siden tok vi første trinn da vi lettet på de nasjonale rådene og reglene.

På mandag kom det lettelser i Viken.

I går lempet Oslo på noen av restriksjonene sine.

Vi må se hvilke konsekvenser dette får før vi går videre til neste trinn.

Åpner vi for tidlig – risikerer vi en ny nedstengning.

Derfor må vi være sikre på at antall smittede og antall sykehusinnleggelser ikke øker før vi går fra det ene trinnet til det neste.

Sist, men ikke minst: Vi må se at vaksineringen går sin gang.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vi tidligst kan gå videre i gjenåpningen i siste halvdel av mai fordi størstedelen av risikogruppene da vil være vaksinert.

Da vil det være tryggere for dem som er mest utsatt.  

Hvis vi bruker litt tid – er også sjansen større for at hele landet er med når vi tar det neste trinnet.

Nå er det satt mer enn 1,5 millioner vaksinedoser i Norge.

Godt over 300.000 personer er fullvaksinert.

Vi har vært sikre på at vaksinene beskytter mot sykdom og død.

Men vi har ikke vært like sikre på om vaksinerte kan bli smittet og føre smitten videre til andre.

Dette har vi fått stadig sikrere kunnskap om.

Denne kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig. 

To doser er nødvendig for fullgod beskyttelse, men allerede tre uker etter første dose har man god beskyttelse.

Beskyttelsen etter fullvaksinasjon varer i minst et halvt år, antakelig mye lenger.

Det er likevel mulig å bli smittet av covid-19 selv om man er vaksinert. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at man er smittet.

Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler nå være de samme for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom.

Der mange omgås er det også behov for enkle og tydelige råd og regler.

Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak i samfunnet kunne lettes for alle. Samtidig jobber vi med et nasjonalt koronasertifikat. Det vil inneholde informasjon om vaksinestatus, gjennomgått covid-19 og nylig teststatus. Dette kan føre til at det også blir enkelte lettelser i det offentlige rom for de som har dette sertifikatet i orden.

Vi jobber også med å se hva vaksinestatus skal ha å si for de pliktene en i dag har etter smittevernloven til å gå i karantene. Men fortsatt må en vaksinert som har vært nærkontakt med en smittet eller vært på utenlandsreise gå i karantene.

Hjemme hos folk derimot, der man har kunnskap om de andre som er til stede, er det nå mulig å lette på råd for fullvaksinerte.

Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler om avstand, antall, hygiene og munnbind. 

I private hjem og private sammenhenger endrer vi rådene:

  • Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte - også fullvaksinerte i risikogruppen.
  • Fullvaksinerte kan ha nærkontakt uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
  • Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.