Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Tiltrådte: 16.10.2013
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1971

Født 04.05.1971 i Randaberg, Rogaland
Sønn av supervisor Kurt Høie (1942-) og husmor Solveig Vistnes (1943-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1993 - 1997, H.
Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, H.
Representant nr 1 for Rogaland, 2001 - 2005, H.
Representant nr 3 for Rogaland, 2005 - 2009, H.
Representant nr 3 for Rogaland, 2009 - 2013, H.
Representant nr 1 for Rogaland, 2013 - 2017, H.

Vararepresentasjoner
Rykket opp som representant 08.04.2000 etter Jan Johnsens død.

Medlemskap i stortingskomiteer
1997-2001
Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 04.05.2000 - 30.09.2001

2001-2005
Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005
Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 01.11.2001
Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

2005-2009
Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Leder, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

2001-2005
Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 26.10.2001 - 30.09.2002

2005-2009
Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.01.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

2009-2013
Medlem gruppestyret, Høyre, 08.05.2010 - 30.09.2013

Utdanning
Grunnskole, Randaberg 1978-1987
Randaberg videregående skole, handel og kontor 1987-1990
2-årig studie i hotelladministrasjon, Norsk hotellhøgskole 1991-1993
Grunnfag jus, UiB 1991

Yrke
Diverse jobber ved Sola Strand Hotell (periodevis mellom 1990 og 1994)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet
Medlem Randaberg kommunestyre 1991-1995
Medlem Stavanger kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet
Medlem fylkesting, Rogaland 1991-1995, 1995-1999
Medlem fylkesutvalg, Rogaland 1999-2000

Offentlige verv
Medlem Komiteen for helse- og sosialsaker, Rogaland 1991-1999
Nestleder Skolestyret, Randaberg 1991-1995
Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 1991-1995, medlem 1995-1999
Varamedlem Styret for Høgskolen i Stavanger 1996-1999
Varamedlem Kringkastingsrådet 1998-2000
Medlem Kommunalstyret for helse- og sosiale tjenester, Stavanger 1999-2000
Medlem Styret for Rogaland Kunnskapspark 2000-2001
Leder Styret for Stavanger Forum A/S 2000-2005
Varamedlem Universitetsfondet, Rogaland 2000-2001
Varamedlem Styret for Stavanger Interkommunale Havnevesen 2000-2001
Medlem Styret for Offshore Northern Seas (ONS) 2000-2007

Tillitsverv i partier
Leder Rogaland Unge Høyre 1990-1992
Medlem Sentralstyret i Unge Høyre 1993-1995
Valgkampsekretær Rogaland Høyre 1993-1995, nestleder 1997-1999, fra 2007
Politisk rådgiver Stavanger Høyres bystyregruppe 1995-1999
Leder Stavanger Høyre 2000-2002
Medlem Høyres arbeidsutvalg 2008-2010
2. nestleder Høyre fra 2010

Andre administrative verv
Leder Styret for stiftelsen Dysleksiforskning 2000-2006