Nye regler for innreisekarantene for mannskap på passasjerskip

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har besluttet at mannskap på passasjerskip i fast rute til et rødt land skal fritas fra karanteneplikten forutsatt at de starter arbeidet i Norge og ikke forlater skipet i det røde landet. Mannskapet må ta koronatest ved ankomst til Norge, og på dag tre og syv etter ankomst.

– I utgangspunktet har alle som kommer fra røde land innreisekarantene når de kommer til Norge. Regjeringen mener at dette faller svært uheldig ut for mannskap på passasjerferger i fast rute fordi det medfører at de vil være i en tilnærmet permanent karantene. Derfor innfører vi langt på vei like karanteneregler for denne gruppen med det som gjelder for fly- og godstogpersonell. For å sikre minst mulig smitte om bord må rederiene legge til rette for at mannskapet unngår nærkontakt med passasjerene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Reiselivet har vært hardt rammet av reiserestriksjoner, disse endringene legger til rette for en gradvis gjenåpning av passasjertrafikken mellom Norge og utlandet. Passasjerskip som seiler under norsk flagg, har hatt strengere krav enn tilsvarende aktører på land og i lufta. Det gjør vi noe med nå, samtidig som vi jobber for å unngå smitte, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Rederiet skal sørge for at alle personer om bord kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Passasjerskipene kan derfor bare ha inntil 50 prosent passasjerkapasitetsutnyttelse.

For å sikre at det ikke blir uforholdsmessig lang ventetid ved ankomst til Norge, er det også besluttet at passasjerskip ikke kan ta med flere passasjerer som har testplikt etter § 4d enn det som følger av avtale med kommunen som har ansvar for teststasjonen i den havn de anløper. Formålet er å unngå at fergene tar om bord flere enn det er kapasitet til å teste i ankomsthavnen.

– For regjeringen er det viktig å likebehandle norske og utenlandske rederier. Disse kravene vil gjelde uavhengig av hvilket flagg skipet seiler under. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av disse reglene i forbindelse med innføringen av trinn 4 i vår gjenåpningsplan, sier næringsminister Iselin Nybø.

Endringene trer i kraft midnatt, natt til onsdag 30. juni 2021.