Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 2401-2420 av 3018 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Straumstønadspakken sendt til Stortinget

  16.12.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag sendt lovproposisjonen om straumstønad til Stortinget. Målet er at Stortinget skal kunne vedta tiltakspakken før årsskiftet.

 • Omsetningskravet i kongekrabbefisket står fast

  16.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kravet om at du må ha omsatt annen fisk for 200 000 kroner for å få full kongekrabbekvote står fast, det økes ikke, og reguleringene for fangst av kongekrabbe for 2022 videreføres i det vesentlige.

 • Kulturdepartementet har fått delrapportar om pandemiens konsekvensar for kulturlivet

  16.12.2021 Nyheit Kultur- og likestillingsdepartementet

  Pandemien har medført store konsekvensar for kunst- og kulturlivet. Kulturdepartementet har bedd Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt om å kartlegge og analysere konsekvensane for sektoren.

 • Framleis nedgang i forbruket av antibiotika til matproduserande dyr i EU/EØS

  16.12.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Forbruket av antibiotika til matproduserande dyr er for 25 land innen EU/EØS redusert med 43 prosent i perioden 2011-2020. Dette går fram av European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapporten som nylig er publisert frå

 • Over 1,8 milliardar og full momskompensasjon til frivillige organisasjonar

  16.12.2021 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Før jul mottek over 21 500 frivillige lag og organisasjonar full momskompensasjon. Årets utbetaling er ein auke på 130 millionar kroner frå i fjor og alle frivillige lag og organisasjonar får tildelt heile den godkjente søknadssummen. Samla beløp er

 • 223 millioner til forskning og utvikling som styrker regionalt næringsliv

  16.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet støtter nå åtte nye kapasitetsløftprosjekter som skal gi nyskapning i næringslivet i regionene. Prosjektene skal samarbeide med utdannings- og forskningsinstitusjoner og får til sammen 223 millioner.

 • Et offentlig utvalg foreslår forbedringer i ordningen med BPA

  16.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i dag "NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt". Utvalget hadde som oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • Snøkrabbekvoten økes i 2022

  16.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 6725 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2022. Dette innebærer en økning på 225 tonn fra 2021, og er i tråd med Havforskningsinstituttets råd.

 • Utsatt feiring av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag

  16.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  HKH prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år fredag 21. januar 2022. Ettersom prinsessen er tronarving, er hennes myndighetsdag en merkedag i norsk historie. Den offisielle feiringen av dagen må dessverre utsettes på grunn av koronasituasjonen.

 • Fiskerireguleringar 2022

  16.12.2021 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Oversikt over fiskerireguleringar for 2022. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

 • Deltakerforskriften for 2022 er fastsatt

  16.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Reglene som gjelder i 2021 videreføres, med små endringer for fisket etter leppefisk.

 • 780 millioner kroner til innovasjon i næringslivet i hele landet

  16.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Smarte laken, miljøvennlige vernesko og hydrogenproduksjon med karbonfangst er blant prosjektene som får innovasjonsstøtte i desember. Regjeringen har gjennom Forskningsrådet tildelt 780 millioner kroner til 83 innovasjonsprosjekter i næringslivet

 • ESA godkjenner finansiering av Ocean Space Centre

  15.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har i dag 15. desember besluttet å godkjenne full statlig finansiering av Ocean Space Centre i Trondheim.

 • Landbruks- og matministeren fikk orientering om Villsvinprosjektet

  15.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch fikk i dag en orientering om det grunneierinitierte Villsvinprosjektet av representanter fra Norges Bondelag og NORSKOG.

 • WTO-medlemmer vedtar tre ministererklæringer om handel og miljø

  15.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Til tross for at den 12. ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som skulle vært i Genève 29. november - 3. desember ble avlyst på grunn av pandemien, vedtok WTO-medlemmer 15. desember  tre ministererklæringer. De tre erklæringene

 • Søknad om lagring av CO2 på sokkelen

  15.12.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 49

  15.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den demokratiske republikken Kongo, beskyttelse av utdanning i konflikt, flyktninger og internt fordrevne, Golanhøydene, Syria, Mali, klima og terrorisme, Sudan.

 • Norske landbruks- og matforskningsmiljø hevder seg internasjonalt

  15.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom europeiske samarbeidsnettverk (ERA-NET) kan forskningsmiljø og bedrifter delta i konkurransen om internasjonale forskningsmidler.

 • Nett-tv

  Koronarunden med Ingvild Kjerkol

  15.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Har du spørsmål om koronasituasjonen? Onsdag 15. desember kl. 20.00 svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på dine spørsmål, live på Facebook. Sendingen kan også sees her.

 • Norge har inngått avtale om tidlig tilgang til legemidler mot covid-19

  15.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedirektoratet og legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme (MSD) inngikk fredag 11. desember en avtale om levering av 8640 behandlinger av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul.