Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 981-1000 av 2163 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren til Møre og Romsdal 23. februar

  18.02.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil onsdag 23. februar motta NOU frå regjeringa sitt cruiseutval. Overleveringa skjer i Hustavika.

 • Rapport fra Rådet for et aldersvennlig Norge

  18.02.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 18. februar rapporten «Et aldersvennlig Norge på agendaen» fra Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge.

 • Rapport fra et partssammensatt utvalg: Sikring av feriepenger

  18.02.2022 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne utredningen er fra et partssammensatt utvalg oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet som handler om sikring av feriepenger.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 8

  18.02.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 8, 2022.

 • Nytt medlem og to nye varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

  18.02.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag har regjeringen oppnevnt ett nytt medlem og to nye varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 • Regjeringen vedtar miljøforbedringer i Holsvassdraget

  18.02.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Det er i statsråd fredag 18. februar fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Holsvassdraget i Ål og Hol kommuner. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i vassdraget.

 • Regjeringen vedtar miljøforbedringer i Barduvassdraget

  18.02.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Det er i statsråd fredag 18. februar fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Barduvassdraget. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i vassdraget.

 • – Advokatforeningen må ta ansvar

  18.02.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Om lag 25 straffesaker er henvist til behandling i Høyesterett, men ikke berammet fordi Advokatforeningen har oppfordret sine medlemmer til å boikotte sakene. Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl har i et nytt brev til Advokatforeningen åpnet

 • Ny strategi for barnehagene frem mot 2030

  18.02.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I dag går startskuddet for regjeringens arbeid med en ny strategi for bedre barnehager. Strategien skal bidra til bedre kompetanse, til å få flere barn i barnehagen og til å sikre at pengene går til barnas beste.

 • Bypakke Bodø: Klart for fase 2

  18.02.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt fram forslag om Bypakke Bodø fase 2. - Dette er bra for Bodøfolk og for miljøet, og betyr at det vil bli enklere for flere å velge å sykle, gå og reise kollektivt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Ny statssekretær

  18.02.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Odd Steinar Åfar Viseth som statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i den tida statssekretær Johan Vasara avviklar foreldrepermisjon, med verknad frå og med 1. mars 2022.

 • Komposittmaterialer fra norsk skog

  18.02.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske Skog Saubrugs AS, sammen med SINTEF og en rekke andre bedrifter får bevilget 59 millioner kroner til et prosjekt der målet er å etablere grønn og sirkulær verdikjede med bruk av trefiber fra skogen for å erstatte dagens petroleumsbaserte

 • Olje- og energidepartementet støtter Statnetts konseptvalgutredning for bergensområdet

  18.02.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statnett har utarbeidet en konseptvalgutredning for å øke nettkapasiteten i Bergen og omegn og anbefaler en ny 420 kV-forbindelse fra Samnanger til Kollsnes. Olje- og energidepartementet har gitt en uttalelse til utredningen og gir nå Statnett grønt

 • Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 – foreløpig rapport

  18.02.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 - foreløpig rapport.

 • De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene

  18.02.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny rapport fra SSB viser at de som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sykepleier og sosialarbeider i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt og blir boende der etter endt utdanning. Tilgang på desentralisert høyere utdanning er en

 • Huitfeldt og Barth Eide deltar på sikkerhetskonferansen i München

  18.02.2022 Nyhet Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på den årlige sikkerhetskonferansen i München 18.-20. februar 2022.

 • Partssamarbeid på agendaen i EU

  17.02.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs arbeidsministre møttes denne uka til uformelt ministermøte i Bordeaux. Statssekretær Truls Wickholm fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltok fra Norge.

 • Nye tilskudd til internasjonale idrettsmesterskap for 2022

  17.02.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Nå lyser Kultur- og likestillingsdepartementet ut nye tilskudd til arrangementsstøtte for idretten. - Vi ønsker at flere skal drive med idrett og en stor variasjon av mesterskap er med på å både inspirere flere til å delta og å synliggjøre

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

  17.02.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sanksjoner, Burkina Faso og anti-terror/Isil.

 • Nye medlemmer i Verdipapirlovutvalget

  17.02.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag oppnevnt seks nye medlemmer til Verdipapirlovutvalget.