Nytt fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fagrådet har ansvaret for å vurdere hvordan vi best kan overvåke rovvilt. Fagrådet ble opprettet i 2007 og Rovdata er sekretariat. Opprettelsen var en direkte oppfølging av rovviltforliket av 2004.

-Fagrådet gir råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt kan gjennomføres slik at vi får enda bedre kunnskap om våre rovviltarter. Fagrådet kommer med anbefalinger som bidrar til å forbedre datagrunnlaget, på den måten får vi en kunnskapsbasert forvaltning basert på riktige overvåkningstall, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det er lagt vekt på at fagrådet skal ha kompetanse innenfor de aktuelle artenes biologi, overvåkingsmetodikk, statistikk og modellering, kjennskap til forvaltningsmessige behov, kjennskap til husdyrhold og tamreindrift og allmenn samfunnskunnskap.  

-Utvikling av felles metoder for overvåking av rovdyrbestandene er viktig. Jeg er derfor veldig glad for at vi i samarbeid med Sverige har utvikle slike felles metoder. Gjennom dette arbeidet får vi verdifull kunnskap som kan brukes til å forbedre forvaltningen av våre rovdyr, sier Sundtoft.

Fagrådet har en funksjonstid på fire år, og er representert med anerkjente fagpersoner fra ulike relevante fagmiljøer i Norge og Sverige. Følgende personer sitter i Fagrådet i perioden 2015-2019:

  • Dr Jon Swenson, NMBU
  • Susanna Löfgren, länsråd Jämtlands län, Sverige
  • Dr Henrik Andrèn, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø
  • Dr Jens Persson, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø
  • Dr Inger Hansen, NIBIO Tjøtta
  • Førsteamanuensis Arild Blekesaune, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU