Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere statlige arbeidsplasser til Narvik:

Nytt kontor i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) legges til Narvik

Med regionreformen besluttet Stortinget å gi fylkene større ansvar og nye oppgaver på integreringsfeltet. Nå har regjeringen bestemt at 30 av 70 årsverk fra IMDis seks regionkontor overføres til fylkeskommunene som en del av reformen. Regjeringen oppretter samtidig et nytt nasjonalt kontor for IMDi i Narvik.

–  Kontoret i Narvik får 20 årsverk i første omgang, men skal på sikt bygges opp til 30 årsverk. For å sikre god gjennomføring av regjeringens integreringspolitikk og IMDis nasjonale oppgaver, er det naturlig å samle kompetanse og bygge opp sterke fagmiljø også utenfor Oslo, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


I dag har IMDis regionkontor i Narvik 12 årsverk. I en overgangsperiode på inntil to år vil det også være en enhet i Bergen med mellom 8 og 10 ansatte. Dette vil gi IMDi fleksibilitet til å omstille seg.

Fylkeskommunene tar over de regionale oppgavene til IMDi

Stortinget vedtok i 2018 at regionale oppgaver på integreringsfeltet skal overføres fra IMDi til fylkeskommunene.

– Fylkene har ansvaret for kompetansepolitikk, videregående opplæring og lærlinger. Regjeringens integreringsstrategi er tydelig på at kunnskap og kompetanse er nøkkelen til bedre integrering. I samarbeid med kommunene vil regionene kunne overta disse oppgavene og utføre dem på en god måte, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen har flyttet ut 800 arbeidsplasser

Denne regjeringen har etablert og flyttet godt over 800 statlige arbeidsplasser ut fra Oslo.

– Dette vil bidra til å styrke regionale arbeidsmarkeder og skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn. Med et større lokalt tilbud av karrieremuligheter kan flere vende tilbake til hjemstedet etter fullført høyere utdanning, avslutter Sanner.

Om IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) iverksetter regjeringens integreringspolitikk.  Siden opprettelsen i 2006 har IMDi hatt seks regionkontor plassert i Narvik, Bergen, Kristiansand, Gjøvik, Trondheim og Oslo. IMDis hovedkontor ligger i Oslo.

IMDi er et nasjonalt kompetansesenter og fagdirektorat for integrering. Sentrale samarbeidsparter er kommuner og fylkeskommuner, andre statlige etater som Utlendingsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet, Bufdir og Husbanken, og sivilsamfunn og frivillige organisasjoner.

Les mer om IMDi.

 

Til toppen