Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt:

Nytt regjeringskvartal klart for tegnebrettet

– Det nye regjeringskvartalet skal være en åpen og levende del av byen, og vi tar med oss historien inn i et fremtidsrettet og moderne kvartal. Vi legger til rette for moderne, effektive og sikre kunnskapsarbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg får nå i oppdrag å gjennomføre plan- og designkonkurranse for regjeringskvartalet.

– Konkurransen skal gi oss forslag som møter de ulike kravene til det nye regjeringskvartalet, blant annet gode og fremtidsrettede arbeidsplasser, åpne og levende byrom og effektive og diskrete sikkerhetstiltak. Dette skal skje i samspill med de historiske byggene rundt, sier Sanner.

Plan- og designkonkurransen er en tverrfaglig konkurranse om å utvikle arbeidsplasser, arkitektur, gode byrom og samspill med omliggende kvartaler. Sju tverrfaglige team er kvalifisert til konkurransen.

Reguleringsplanen, beskrivelse av rom- og funksjoner som departementene har behov for, og oppdragsbrevet gir rammene for arbeidet. Dette er de viktigste føringene:

  • Kvartalet planlegges for 5 700 ansatte. Det skal bygges i størrelsesorden 100 000 kvadratmeter nybygg, og rehabiliteres/oppgraderes 40 000 kvadratmeter i eksisterende bygg.  Arealnormen vil være 23 kvadratmeter per ansatt.
  • G-blokken og Møllergata 19 oppgraderes/rehabiliteres, og H-blokken både rehabiliteres og bygges på.   
  • Arbeidsplassene skal være tilpasset moderne arbeidsformer og ulike arbeidsoppgaver (aktivitetsbaserte arbeidsplasser).
  • Hovedtyngden av ny bebyggelse legges i kvartalsstruktur mellom Grubbegata og Møllergata (felt B-E, se plantegning). Et nybygg legges nord for Høyblokken (felt A). Varierte og moderate volum og høyder skal bidra til at bygningene glir godt inn i omgivelsene og gir gode byrom.
  • Høyblokken skal forbli høyeste bygning i regjeringskvartalet. De to øverste etasjene på Høyblokken blir revet, og fire nye bygges på. Det blir gjennomgang under Høyblokken slik bygget opprinnelig ble tegnet.
  • En ny park over Ring 1 skal gi en grønn forbindelse mellom regjeringskvartalet og Trefoldighetskirken og Deichmann i nord, og mellom Akersgata i vest og Mariboes gate i øst. 
  • Hovedatkomst fra Akersgata skal understreke forbindelsen mellom regjeringskvartalet og andre viktige institusjoner i byen.
  • En ny park og et nettverk av gang- og sykkelveier, bilfrie gater, plasser og torg etableres slik at gående og syklende kan ferdes fritt i området.
  • Det opprettes en sikringssone rundt kvartalet. Ring 1 senkes. Rampene til Akersgata og Møllergata fjernes. En ny forbindelse nordover fra Ring 1 blir via Keysers gate.

I 2015 ble 22. juli-senteret etablert i første etasje i Høyblokken, der første del av angrepet 22. juli 2011 skjedde. I plan- og designkonkurransen skal deltakerne foreslå permanent plassering av 22. juli-senteret. Det er ønskelig at dette er helt, eller delvis, i eller i tilknytning til første etasje i Høyblokka, eventuelt et annet sted i det nye regjeringskvartalet. Deltakerne skal også foreslå hvordan kunstverkene til Picasso kan plasseres eller integreres i nye regjeringsbygg.

Statsbygg vil om kort tid starte konkurransen. En jury vil vurdere forslagene og kåre to eller tre vinnere. Statsbygg vil deretter forhandle med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt.

Plan- og designkonkurransen og den etterfølgende konkurransen med forhandlinger og valg av prosjekteringsgruppe skal skje i regi av Statsbygg. Løsningsforslagene skal stilles ut i paviljongen i Høyblokken. 

Reguleringsplanen fastsetter de juridiske rammene for videre planlegging og utvikling av regjeringskvartalet. Den vedtatte planen er i samsvar med det planforslaget som var på høring og offentlig ettersyn i 2016. Forslaget bygger på innspill og ideer fra idefasen og fra byformprinsippene som Statsbygg utarbeidet i 2015.

Mange av temaene som høringsinstansene har vært opptatt av, vil bli utforsket videre i den kommende plan- og designkonkurransen og i senere prosjektering. Dette gjelder blant annet arkitektur og materialbruk, samspill mellom gamle og nye bygninger, utforming og av parker, gater og plasser, og utforming av hvordan publikumsrettede funksjoner kan innpasses i det nye regjeringskvartalet. 

Dokumenter:

Til toppen