Nytt samarbeid for å få alle på nett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Nettet blir stadig viktigere for alle gjøremål. Nå samler vi offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringslivet til en felles innsats for å hjelpe de som ikke bruker nett – på nett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggerne i Norge har større tilgang til nettbrett, smarttelefoner og PCer enn noen andre. Men fortsatt er detmange tusener som ikke bruker internett. Dette gjelder spesielt eldre, innvandrere fra ikke-vestlige land og personer som står utenfor arbeidsliv og skole.

Onsdag 25. november ble en samarbeidsarena for alle som jobber med digital kompetanse etablert - Digidel-arena 2015. Arenaen er en møteplass for aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor som jobber med å øke den digital kompetanse hos ulike målgrupper. Formålet er å bidra til god kvalitet på kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy for de som enda ikke er på nett.

- Både statlige, frivillige og private aktører legger ned en stor innsats for å lære innbyggere å bruke tjenester og delta på nettet. Dette arbeidet ønsker vi å støtte opp om. Arenaen skalstyrke arbeidet deres, bidra til at tiltakene når frem og får flere innbyggere på nett, sier Sanner.

Arrangementet er en del av Digidel 2017 – program for økt digital deltagelse og kompetanse. Regjeringen har foreslått åbevilge 10,4 millioner kroner til tiltak som skal øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse i statsbudsjettet for 2016. En tilskuddsordning til kompetansetiltak blir også etablert.

Om Digidel 2017

Digidel 2017 er et program for økt digital deltagelse og kompetanse. Programmet skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse.

Digidel 2017 vil tilby opplæringsmateriell og arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsheving for instruktører og kursledere som driver med undervisning innen digital kompetanse. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mer informasjon om Digidel finner du på www.digidel.no.

Programmet for Digidel-arenaen 2015 (pdf)