Nytt styre ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Marianne Elisabeth Johnsen blir ny styreleiar og Anders Malmberg, Aili Keskitalo, og Christian Chramer blir styremedlemar ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (UiT) i neste periode. Nye varamedlemar er Trude Slettli og Arve Ulriksen.

Kunnskapsdepartementet har valt ny styreleiar og nye styremedlemar ved UiT for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

– Marianne Elisabeth Johnsen er ein erfaren styreleiar med lang leiarerfaring frå nærings- og samfunnsliv og offentleg forvaltning. Ho kjenner også Nord-Noreg godt mellom anna fordi ho har erfaring frå Sjømatrådet. Eg kjenner Johnsen som ein samlande leiar med eit omfattande samfunnsengasjement. Difor er eg trygg på at ho saman med resten av styret vil inspirere og utfordre universitet til å prestere endå betre, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Marianne Elisabeth Johnsen (Bærum) har lang erfaring som leiar og styreleiar, mellom anna er ho styreleiar i Noregs Sjømatråd AS og, styremedlem i Elkem ASA. Johnsen har leiarerfaring frå nasjonalt og internasjonalt næringsliv, Oslo universitetssjukehus og fleire verv i kultursektoren mellom anna som styreleiar i Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet og Litteraturhuset, samt fleire verv i frivillig sektor.

– Det nye styret vil bidra til å styrke UiT si rolle i omstillinga i regionen, gjennom eit endå tettare samarbeid med mellom anna med Nord universitet og nærings- og arbeidsliv til det beste for utviklinga av regionen. Det vil òg kome studentane til gode, seier Asheim.

Nye styremedlemar:

Anders Malmberg (Uppsala) er professor  og viserektor ved Uppsala universitet, og noverande styremedlem. Malmberg har lang erfaring som leiar i akademia, og som forskar.

Aili Keskitalo (Kautokeino) er sametingspresident og har brei erfaring frå nasjonale og internasjonale råd og utval der arktiske og urbefolkningsoppgåver er sentrale.

Christian Chramer (Tromsø) er direktør for område medlem og region i NHO, og er noverande varamedlem, og mellom anna nestleiar i Ungt Entreprenørskap Noreg.

Varamedlemar:

Trude Slettli er frå Tromsø og er sjølvstendig næringsdrivande. Slettli har lang leiar- og styreerfaring frå Nord-Noreg.