Områdegjennomgang av Forskningsrådet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ekspertgruppa for områdegjennomgang av Noregs forskingsråd leverer sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Tore Vamraak tysdag 7. februar.

Nett-tv Områdegjennomgang av Forskningsrådet

Se sendingen her

Se sendingen her

Ekspertgruppa har hatt mandat til å anbefale tiltak som kan gi økt kvalitet i forskinga og redusert ressursbruk i Forskingsrådet. Leiar Siri Hatlen vil legge fram gruppa sine anbefalingar.

Det vil vere høve for pressa å intervjue Hatlen, kunnskapsministeren og statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet.

Dette er den eine av to områdegjennomgangar som regjeringa sette i verk i 2016. Slike gjennomgangar er blitt tilrådd av OECD og er dei siste åra blitt tekne i bruk i ei rekkje land. Målet er å utvikle eit verktøy for systematisk arbeid med effektivisering og forbetring på utvalde område.

Stad: Kunnskapsdepartementet, Plenumssalen, Kirkegata 18.

Tid: Tysdag 7. februar klokka 10:00 – 11:00.

Sendinga blir strøymd på regjeringen.no/kd.