Områdegjennomgang av Norges forskningsråd

Rapport fra ekspertgruppen

Rapporten anbefaler tiltak som kan gi økt kvalitet i forskningen og redusert ressursbruk i Forskningsrådet.

Rapporten er levert til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet av en ekspertgruppe nedsatt i juni 2016 for å vurdere systemet for tildeling av offentlige forskningsmidler under Norges forskningsråd. Gruppen ble ledet av styreleder Siri Hatlen (styreleder for blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Teknologirådet), og med prorektor Kari Melby, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og styreleder Erik Arnold, Technopolis Group, som medlemmer.