Historisk arkiv

Gjennomgang av tildeling til forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå systemet for tildeling av forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Hovedmålet med gjennomgangen er å øke kvaliteten i forskningen og redusere administrasjonskostnadene.

– Regjeringen har satset mye på forskning. Jeg er opptatt av at samfunnet skal få mest mulig forskning av høy kvalitet. Derfor setter vi nå ned et ekspertutvalget for å se at pengene brukes på best mulig måte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ekspertgruppen skal ledes av Siri Hatlen, og ha professor Kari Melby fra NTNU og professor Erik Arnold fra Technopolis-gruppen som medlemmer.

– Jeg er glad for at vi har fått en ekspertgruppe med god kompetanse og lang erfaring. Jeg ser fram til å motta rapporten deres, sier kunnskapsministeren.

Siri Hatlen er leder i Teknologirådet og for tiden styreleder i blant annet Entra Eiendom og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Norsk forskning kan bli bedre

Forskningsrådet er helt sentral i arbeidet med å utvikle forskningssystemet. En tidligere gjennomgang av Forskningsrådet viser at de oppnår gode resultater og bidrar til økt kvalitet i norsk forskning. Samtidig peker flere utredninger på at norsk forskning har potensial til å bli bedre.

– Dette viderefører satsingen på forskningskvalitet som vi varslet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er gjennomført store strukturendringer for å samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler. I tillegg er finansieringen av høyere utdanning blitt endret. Nå er det naturlig å se på midlene som går gjennom Forskningsrådet, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport innen 1. februar 2017. Gruppen skal hente inn innspill fra hovedstyret i Forskningsrådet og forskningsinstitusjoner i forbindelse med arbeidet.