Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offentliggjøring av opplysninger om enkeltlån i lånegarantiordningen for bedrifter

Finansdepartementet sendte i går brev til GIEK om offentliggjøring av opplysninger om enkeltlån i lånegarantiordningen for bedrifter, som GIEK forvalter på vegne av departementet.

Departementet redegjør i brevet for det rettslige grunnlaget for innsyn og offentliggjøring, og ber GIEK om å etablere en løsning for løpende offentliggjøring av opplysninger om de enkelte lånene som innvilges under garantiordningen, i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.

Departementet viser i brevet til at garantiordningen innebærer betydelig statsstøtte og bruk av offentlige midler. Ordningen er i stor grad basert på at bankene administrerer den selv, gjennom at bankene kontrollerer at vilkårene i regelverket er oppfylt før de innvilger garanterte lån til bedrifter. Departementet skriver videre i brevet at åpenhet om tildeling av statsstøtte under ordningen vil bidra til etterprøvbarhet og legitimitet, og redusere faren for feilbruk.

Til toppen