Offisiell åpning for Åsgard havbunnskompresjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statoil og partnere startet 16. september 2015 opp verdens første anlegg for havbunnskompresjon på Åsgard-feltet i Norskehavet. Med havbunnskompresjon vil utvinningen øke med hele 306 millioner fat oljeekvivalenter over feltets levetid.

Olje- og energiminister Tord Lien stod for den offisielle åpningen av Åsgard havbunnskompresjon under en seremoni i kulturhuset KIMEN i Stjørdal fredag 16. oktober.

 - Dette store teknologispranget er et godt eksempel på hvordan oljeselskap og leverandørindustri sammen kan komme frem til nye innovative løsninger. Myndighetene har også bidratt både gjennom støtte til grunnforskning og DEMO 2000 sin støtte til uttesting av havbunnskompresjon tidlig på 2000-tallet. Åsgard havbunnskompresjon er et godt eksempel på et offensivt tiltak som bidrar til økt utvinning fra felt i produksjon. Operatøren og partnere bak dette prosjektet fortjener ros både for sin teknologiske dristighet og den utholdenhet som er utvist over mange år, sa olje- og energiminister Tord Lien under åpningen.

 Åsgard-anleggene betraktes i bransjen som en teknologisk bragd innen havbunnsteknologi. En rekke teknologier er testet og verifisert i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet vil gi veldig høy utvinningsgrad, godt over 80 prosent fra både Midgard og Mikkel.

- Regjeringens energipolitikk er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Åsgardanlegget er det første i sitt slag i verden og gir oss over 300 millioner fat oljeekvivalenter ekstra fra Åsgard-feltet, sa Tord Lien. 

Rettighetshaverne i Åsgardfeltet er Statoil (34,57 %), Petoro AS1 (35,69 %), Eni Norge (14,82 %), Total E&P Norge (7,68 %), ExxonMobil E&P Norway (7,24 %). Rettighetshaverne i Mikkelfeltet er Statoil (43,97 %), ExxonMobil E&P Norway (33,48 %), Eni Norge (14,90 %), Total E&P Norge (7,65 %).

Mer penger til DEMO 2000 og FME-ordningen

Regjeringen foreslår å styrke Forskningsrådets ordning med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-ordningen) med 40 mill. kroner fra 2016 (28 prosent). Videre foreslås det en kraftig økning av DEMO 2000-programmet som innebærer 100 millioner mer til petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon for å avhjelpe en vanskelig fase i olje- og gassnæringen. Midlene kan lyses ut raskt til nye prosjekter og er en del av Regjeringens tiltakspakke for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting. Økte forskningsbevilgninger skal stimulere til investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet og til utvikling av miljøteknologi som kan bidra til å redusere utslipp fra energisektoren.

(Fra dagens offisielle åpning: Med Margareth Øvrum og Arne Sigve Nylund fra Statoil)

(Fra dagens offisielle åpning: Med Margareth Øvrum og Arne Sigve Nylund fra Statoil. Foto: EBM/OED)

(Snorklipping også under vann. Foto: EBM/OED)Åsgard havbunnskompresjon illustrasjon

(Åsgard havbunnskompresjon. Illustrasjon:Aker Solutions).