Økt konkurranse i mobilmarkedet gir bedre tjenester

- Regjeringen ønsker å oppnå best mulig mobile tjenester til befolkningen og næringslivet. Digitaliseringen pågår for fullt og frekvenser er en helt nødvendig ressurs for å utvikle den digitale infrastrukturen. Nå er alt klart for nok en viktig frekvensauksjon og vi legger til rette for økt konkurranse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det skal tildeles 2x20 MHz i 900 MHz-båndet. Disse frekvensene er svært viktige i årene fremover, fordi 2G- og 3G-tjenester skal fases ut og erstattes av 4G. Av alle frekvensressursene er 900 MHz særlig godt egnet for samtidig bruk av de tre teknologiene 2G/3G/4G i en overgangsperiode. Dette kommer av at eldre mobiltelefoner og maskin-til-maskin-utstyr fortsatt vil være i bruk, mens veksten kommer innen 4G-teknologien.

Konkurransesituasjonen i mobilmarkedet i dag preges av asymmetri mellom operatørenes markedsandeler. Telenor hadde ved utgangen av 1. halvår 2016 en markedsandel på 57,9 prosent, mens Telia og Ice hadde henholdsvis 32,3 prosent og 1,6 prosent – målt etter omsetning. Ice er i ferd med å bygge et tredje landsdekkende nett.


Frekvenstaket på tildeling av nye ressurser i 900 MHz-båndet reduseres

Samferdselsdepartementet mener derfor det er svært viktig for konkurransesituasjonen å hindre at én aktør kan sikre seg en for stor andel av ressursen i denne avgjørende fasen. Samferdselsdepartementet har kommet til at de overordnende rammene for Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) tildeling av frekvensressurser i 900 MHz-båndet bør justeres. Frekvenstaket reduseres fra 2x20 MHz til 2x15 MHz. 

Tildelingen av disse ressursene skal skje ved auksjon. Øvrige rammer for tildelingen forblir uforandret. Departementet ønsker at en auksjon skal avholdes så snart dette lar seg gjøre etter Nkoms normale prosedyrer og helst før sommeren 2017.

Tilslutning fra Stortinget 

Stortinget ga nylig gjennom behandlingen av Ekomplanen sin tilslutning til å legge til rette for et tredje mobilnett i Norge. Tre mobilnett vil styrke konkurransen i mobilmarkedet, bidra til et best mulig tjenestetilbud til hele landet, og fremme næringsutvikling og innovasjon.

Brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Ekomplanen

Til toppen