Åpne dager samler regioner fra hele Europa

Av Jorid Holstad Nordmelan og Anders Sætra, studentpraktikanter ved EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rundt 150 nordmenn tok turen til Brussel i anledning EUs årlige regionuke Open Days, 12.-15. oktober. De norske regionkontorene åpnet uken med kick-off på Norges Hus.

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, åpnet arrangementet på Norges hus 12. oktober. Foto: Simon K. Jóhannsson/EU-delegasjonen


Hvert år arrangerer EUs regionutvalg (Committee of Regions) og Europakommisjonens generaldirektorat for regional- og bypolitikk (DG REGIO) den europeiske uken for regioner og byer, best kjent som Open Days. Her møtes 6000 deltakere og 600 innledere fra land både i og utenfor EU til arbeidsgrupper, debatter, utstillinger og nettverksarrangementer om regional og lokal utvikling. Fra Norge deltar delegasjoner fra hele landet.

Europas største møteplass

Jan Edøy, direktør ved Osloregionens Europakontor, mener Open Days fyller flere viktige funksjoner for både regionkontorene og andre aktører.

– Open Days er viktig fordi det er Europas største møteplass for kommuner, regioner, akademia og næringsliv. Her er det store muligheter til å danne nye og utvide sine eksisterende nettverk, samt bygge nye relasjoner for å møte felles utfordringer. Open Days fungerer således som et stort verksted hvor aktører fra ulike samfunnssektorer danner konsortier som også i fellesskap gjennomfører konkrete prosjekter innen ulike EU-programmer, sier Edøy.

Gjennom uka kunne deltakerne velge hva de vil delta på under et tettpakket program, bestående av debatter og arrangement der både regionale aktører, EU-kommisjonen og regionutvalget står for innholdet.

Regionene og byene er relevante aktører i EUs politikk. De regionale og lokale styringsnivåene står for en tredjedel av de offentlige utgiftene og to tredjedeler av de offentlige investeringene i EU-landene. Den typiske deltakeren på Open Days er derfor ansatt i embetsverket på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Hele 82 prosent av deltakerne reiser til Brussel i anledning denne uka, mens resten er bosatt i EU-hovedstaden.

Fortsetter i Norge

12. oktober åpnet de de seks norske regionkontorene uken med et intro-seminar for de norske deltakerne på Norges Hus. Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes ønsket velkommen før deltakerne blant annet fikk innblikk i hvordan regionkontorene arbeider i Brussel og hvordan Open Days fungerer som et verktøy for regionalt samarbeid.

– Alle regionkontorene i Brussel inviteres hvert år til å delta i arrangement. De norske regionkontorene er svært aktive deltakere og påtar seg arrangement både i Brussel og i Norge. Open Days kunne ikke gjennomføres uten regionkontorenes deltakelse, sier Edøy.

I løpet av november og desember avholdes også en rekke arrangementer i Norge under samme paraply. Les mer om arrangementene her.

Les mer om Open Days her