Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatert verktøy for å beregne omdisponert jordbruksareal

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruksdirektoratet oppdatert et nyttig verktøy for kommunene for å beregne omdisponert jordbruksareal, den såkalte KOSTRA-applikasjonen. Den nye versjonen av dette verktøyet kan for første gang benyttes i år og skal gi en enklere og sikrere måte å rapportere på.

NIBIO og Landbruksdirektoratet har mer informasjon på sine sider:

Regjeringen mener det er svært viktig å legge til rette for å sikre matjorda som ressurs for framtidige generasjoner. Regjeringen har derfor i den oppdaterte jordvernstrategien videreført målet om at den årlige omdisponeringa av jordbruksareal skal komme under 4 000 dekar innen 2020. Kommunene har et stort ansvar for å sørge for at vi når dette målet, men også for å rapportere inn den årlige omdisponeringa av jordbruksareal. Det er viktig at fylkesmennene bidrar med informasjon, opplæring og kvalitetssikring slik at kommunene rapporterer korrekt.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox
Kommunenes verktøy for å beregne omdisponert jordbruksareal er oppdatert. Foto: Colourbox
Til toppen