Oppfordrer alle til å stå opp for menneskerettighetene

I dag er den internasjonale dagen for menneskerettigheter. - I tillegg til å markere alle fremskrittene som gjøres hver dag, må vi brette opp ermene for å bevare og styrke gjennomføring av de rettighetene som verdenssamfunnet ble enige om i 1948. Her har hver og én av oss et ansvar, sier utenriksminister Børge Brende.

Menneskerettighetene er under press. Det betyr at rettigheter som vi i Norge tar for gitt, i mange land blir krenket i større grad enn før. Spesielt utsatt er mennesker som lever i land med krig og konflikt, men dette gjelder også i fredelige land.

- Det pågår en verdikamp i vår globale verden. En kamp der grunnleggende rettigheter står på spill. Jeg tenker på ekstremister som dreper uskyldige mennesker, på journalister som trues og fengsles for å gjøre jobben sin, på LHBTI-personer som lever i frykt og på 263 millioner barn som i dag er frarøvet retten til å få en utdanning. Jeg tenker på et økende antall mennesker, over 65 millioner, som er blitt tvungne til å forlate sine hjem, på grunn av menneskeskapte konflikter, vold og overgrep. Og jeg tenker på hatefulle ytringer som sprer seg via internett og videre i samfunnet, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge jobber for å styrke menneskerettigheter internasjonalt gjennom FN, regionale organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og i dialog med enkeltland. Den viktigste innsatsen er den som gjøres av hver enkelt, i ethvert land.  Norge støtter opp om temaet for årets menneskerettighetsdag, som oppfordrer alle til å stå opp for menneskerettighetene.

- Du og jeg har et felles ansvar for å verne om våre felles rettigheter, og stå opp for menneskelige verdier. Vi må velge å si ifra når urett begås, når våre medmennesker blir utsatt for overgrep og hatefulle ytringer, og når rettigheter vi kanskje har tatt for gitt, som liv og helse, står på spill. Det er bare slik vi kan bevare vår felles verdighet og utvikle gode samfunn å leve i for alle, sier utenriksministeren.

Til toppen