Oppfordrer helsetjenesten til å bruke videokonsultasjon

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Nå må helsetjenesten ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy i kampen mot smittespredning.

- Nå er det viktig at vi tar i bruk digitale løsninger som gir innbyggerne mulighet til rask og sikker dialog med fastlegen eller annet helsepersonell uten risiko for smittespredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det vil komme praktiske råd og veiledning om bruk av videoløsninger for ulike helsepersonellgrupper på nettsiden til Direktoratet for e-helse. Nettsiden vil oppdateres fortløpende med mer informasjon. 

Bruken av videokonsultasjon har økt betydelig de siste ukene. Innbyggerne blir stadig mer vant til å bruke video privat og i jobbsammenheng, og det er derfor naturlig at bruken utvides til helsetjenesten. Dette er viktig både for å hindre smittespredning, gi innbyggere bedre tilgang til helsetjenester og avlaste helsepersonell i en presset situasjon.

– Jeg vil berømme fastleger og annet helsepersonell, og næringslivet som i løpet av kort tid har kommet i gang med gode løsninger, sier Høie.