Oppretter arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å ta igjen tapt læring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Pandemien har ført til tapt sosial og faglig læring for barn og unge. Regjeringen har bedt en arbeidsgruppe ledet av utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, foreslå konkrete tiltak for å bøte på dette.

– Vi har klart å holde smitten lavere og skolene mer åpne enn mange andre land gjennom pandemien. Men pandemien har gått hardt utover barn og unge som er ekstra sårbare. I tillegg har den langvarige belastningen påvirket hverdagen til mange elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Koronakommisjonen slo fast at mange elever har lært mindre. Også funn i andre rapporter og undersøkelser kan tyde på at flere har opplevd å ha et mindre læringsutbytte under pandemien. 

– Ansatte i skolen har gjort en formidabel innsats for å gjøre det beste ut av en krevende situasjon, men vi må legge til rette for at de langsiktige konsekvensene blir minst mulig, sier Melby.

Arbeidsgruppen består av 11 medlemmer fra skole- og forskningssektoren og ledes av utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr.

Gruppen skal:

  • anbefale konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for alle elever og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring
  • anbefale konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for elevgrupper som er sårbare og/eller har behov for ekstra oppfølging og støtte, herunder elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever med særskilt norskopplæring og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring

Tiltakene gruppen anbefaler skal omfatte alle elever og gruppen skal levere sin rapport allerede 15. juni 2021. Målet er at noen av tiltakene kan tas i bruk fra neste skoleår.

– Det er allerede bevilget 330 millioner kroner for å bidra til å ta igjen tapt læring, og nå foreslår regjeringen ytterligere 260 millioner. Vi må sørge for at pengene brukes godt. Jeg ser frem til å få gode forslag fra de som kjenner sektoren best, sier Melby.

Gruppens medlemmer er:

Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Jo Sigurd Barlien, nestleder Elevorganisasjonen, Oslo

Ludvig Vea, lærer, Åkrehamn vidaregåande skule, Karmøy kommune

Karin Østborg, lærer, Blussvoll skole, Trondheim

Mona Søbyskogen, rektor, Marker skole, Marker

Jens Petter Storheim, rektor, Åsane vidergående skole, Bergen

Marte Blikstad-Balas, professor, UiO, Oslo

Irmelin Kjelaas, førsteamanuensis, NTNU, Trondheim

Hanne Margrethe Olsen, avdelingsdirektør PPT, Oslo

Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune, Kristiansand

Børre Krudtå, divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Vadsø