Oppretter nytt forenklingsutvalg

Regjeringen oppretter et nytt utvalg som skal se på hvordan arbeidet med forenkling best kan tas videre. Thomas Falck skal lede utvalget.

– Hvert år bruker næringslivet milliarder av kroner i unødvendig administrativt arbeid. Regjeringens jobber kontinuerlig for at bedriftene våre skal ha færrest mulig kostnader knyttet til å oppfylle lover og regler. Siden 2017 har vi kuttet disse kostnadene med nesten 11 milliarder kroner. Nå setter vi ned et utvalg som skal se nærmere på hvor veien går videre i dette arbeidet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forenklingsregnskapet er klart

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har arbeidet med å forenkle betingelsene for næringslivet vært høyt prioritert. Regjeringen har gjennomført forenklinger som, omregnet i 2020-kroner, gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner. I  perioden 2017–2021 ble de årlige kostnadene kuttet med nesten 11 milliarder kroner.

En ny rapport viser mer nøyaktig hvilke forenklinger som er gjort i perioden 2017-2021.

Les rapporten og forenklingsregnskapet her.

Rapporten tar også for seg videre utfordringer i forenklingsarbeidet og arbeidet som gjøres i våre naboland.

Utvalget skal vurdere veien videre

Forenklingsarbeidet har omfattet mange forskjellige områder de siste årene. En av de største forenklingene er den gradvise forbedringen av Altinn som næringslivet i dag i mye større grad rapporterer inn til. Arbeidet fremover vil være knyttet til videre digitalisering, men også hvordan vi innretter reguleringsarbeidet fremover. Det er også viktig å forenkle eksisterende regelverk og løsninger, og sikre at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nye reguleringer. 

– Vi er opptatt av å gjøre hverdagen enklere for de små og store jobbskaperne. Utvalget skal gi oss et mer overordnet blikk på forenklingsarbeidet, og vurdere hvordan arbeidet bør innrettes på lengre sikt i årene fremover, sier næringsministeren.

Thomas Falck vil lede utvalget. Finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren og næringsministeren vil sammen utarbeide mandat og oppnevne de resterende medlemmene av utvalget.

Les mer om forenklingsarbeidet her.