Oppsummering av lønsoppgjera 2016

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2016» kjem fredag 24. juni kl. 12.

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) la 22. februar 2016 fram ei førebels utgåve av rapporten framføre årets hovudoppgjer og ei endeleg utgåve 1. april (NOU 2016: 6). «Etter inntektsoppgjørene 2016» kjem fredag 24. juni. 

Rapporten som oppsummerer lønsoppgjera 2016 inneheld oppdaterte tal over lønsutviklinga og ei oversikt over hovudtrekka i årets lønsoppgjer. «Etter inntektsoppgjørene 2016» inneheld også materiale om lønsutviklinga for leiarar. Dette materialet vart først tilgjengeleg etter endeleg utgåve av hovudrapporten frå 1. april. 

Rapportar frå TBU