Oppsummering av lønsoppgjera 2017

Rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2017» kjem fredag 23. juni kl 12.

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) la 20. februar 2017 fram ei forebels utgåve av rapporten framføre årets mellomoppgjer og ei endeleg utgåve 31. mars (NOU 2017: 10 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 – endelig hovedrapport).

Rapporten som blir lagt fram 23. juni inneheld oppdaterte tal over lønsutviklinga og ei oversikt over hovudtrekka i årets mellomoppgjer.

Til toppen