Overgangsordningen for akuttmedisinforskriften forlenges

Akuttmedisinforskriften stiller kompetansekrav til helsepersonell i legevakt. For at kommunene skulle få tid til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse, ble det innført en overgangsordning. Denne forlenges nå til 1. mai 2022.

Akuttmedisinforskriften ble innført i 2015 for å styrke kvaliteten i legevakttjenesten. For at innbyggerne skal få god hjelp i akutte situasjoner ble det stilt tydelige kompetansekrav. For kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering ble det innført en overgangsordning frem til 1. mai 2021. Koronapandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde kurs på samme nivå som tidligere. Helsedirektoratet har derfor anbefalt at overgangsordningen forlenges ytterligere frem til 1. mai 2022.

Forlengelsen trer i kraft umiddelbart.