Statsministeren oppfordrer verdens ledere til rask gjennomføring av Parisavtalen

- Et målrettet og effektivt internasjonalt samarbeid er nødvendig dersom vi skal møte klimatrusselen. Derfor er det gledelig at nye land raskt tiltrer Parisavtalen. Jeg håper den kan tre i kraft om kort tid, sier statsminister Erna Solberg.

Denne uken deltar statsminister Erna Solberg på åpningen av FNs generalforsamling hvor det er stor oppmerksomhet rundt Parisavtalen. Generalsekretær Ban Ki-moon arrangerte et møte som hadde som mål å bidra til at flere land ratifiserer avtalen. På møtet ble Norge og andre land som har sluttet seg til avtalen, takket. I tillegg ratifiserte over 30 land avtalen under selve møtet.

 - 60 land har så langt ratifisert Parisavtalen, og det er særlig viktig at store økonomier som Brasil, Mexico, Kina og USA har sluttet seg til avtalen. Dette øker presset på at andre land skal ratifisere raskt, sier statsminister Solberg. 

Parisavtalen ble vedtatt 12. desember 2015. Norge ratifiserte avtalen den 20. juni i år. Formålet med avtalen er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og å arbeide for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Parisavtalen styrker det globale samarbeidet på klimaområdet og landenes innsats for å forhindre farlig, menneskeskapte klimaendringer. Avtalen trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til den. Etter de siste ratifikasjonene har nå 60 land, som utgjør nesten 48 prosent, sluttet seg til avtalen. 

- Når Parisavtalen trer i kraft, vil dette være et sterkt signal om at verdens regjeringer mener alvor med omstillingen til en lavutslippsverden. Vi trenger alle med på laget om vi skal få dette til – offentlig sektor, næringslivet, frivillige organisasjoner, voksne, eldre og ikke minst barna, sier statsminister Erna Solberg.

Til toppen