Kortere ventetid for pasientene

- Vi arbeider hver dag for å unngå at pasienter venter unødvendig lenge. Jeg er derfor glad for at ventetiden går ned for alle pasienter i 1.tertial 2015, sammenlignet nivået for ett år siden. Den reduseres med hele 12 dager for pasienter som venter på rusbehandling, fra 60 til 48 dager. Dette er et prioritert område for regjeringen. , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi er nå på god vei med å komme tilbake til det nivået for ventetid vi var på i 2005, sist vi var i regjering – og håper å snart ha reversert hele ventetidsøkningen som den forrige regjeringen påførte pasientene, sier Høie.

Ved utgangen av 1. tertial 2015 var det om lag 13 000 færre pasienter som ventet på utredning eller behandling sammenlignet med samme tidspunkt året før, en reduksjon på fem prosent.

‑ Selv om utviklingen samlet er positiv, er vi ikke fornøyd enda. Mange pasienter venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder. Jeg har i foretaksmøtene og oppfølgingsmøtene bedt helseregionene om å intensivere arbeidet med å få ned ventetidene. Jeg vil i kommende reviderte oppdragsdokument for 2015 stille flere krav for å få ned ventetidene, sier Høie. 

- I år innfører regjeringen reformen fritt behandlingsvalg noe som også vil bidra til å redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive, sier Høie.

Ikke ventetid for øyeblikkelig hjelp

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer inn til behandling uten ventetid. Om lag 70 prosentav alle døgnopphold på sykehus er øyeblikkelig hjelp.

Les mer om statistikken på Helsedirektorattets nettsider

Til toppen