Personvernnemnda for perioden 2017 - 2020

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt nye medlemmer og varamedlemmer til Personvernnemnda. De nye medlemmene oppnevnes fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Personvernnemnda behandler klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover. Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen, lagdommer Kristel Heyerdahl og nestlederen førsteamanuensis Bjørnar Borvik ble oppnevnt av Stortinget 23. mai. De øvrige fem medlemmene er oppnevnt av Kongen i dag. Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Både kontinuitet og fornying er sikret ved sammensetningen av nemnda. Én person er gjenoppnevnt som medlem, ett varamedlem er gjenoppnevnt nå som medlem og tre medlemmer er nye. To varamedlemmer er gjenoppnevnt og tre varamedlemmer er nye.

Fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020 består Personvernnemnda av:

Leder
Lagdommer Kristel Heyerdahl – Oslo
Personlig vara: tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland – Oslo

Nestleder
Førsteamanuensis Bjørnar Borvik – Bergen
Personlig vara: advokat Ellen Eikeseth Mjøs - Bergen

Medlemmer

 • Universitetslektor Gisle Hannemyr – Oslo, gjenoppnevnt
  Personlig varamedlem: Direktør Torgeir Waterhouse – Oslo, gjenoppnevnt.
   
 • Advokat Hans Marius Graasvold – Bærum, ny som medlem, tidligere vara.
  Personlig varamedlem: seniorrådgiver, jurist Ph.d. Maryke Silalahi Nuth – Oslo, ny.
   
 • Advokat Line Marianne Coll – Oslo, ny.
  Personlig varamedlem: Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn – Volda, gjenoppnevnt.
   
 • Overlege Ellen Økland Blinkenberg – Bergen, ny.
  Personlig varamedlem: Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen – Tromsø, ny.
   
 • Sivilingeniør Hans Marius Tessem – Gjøvik, ny.
  Personlig varamedlem: Seniorforsker Petter Bae Brandtzæg – Oslo, ny.