Økende resistens mot plantevernmidler

Grønnsaker, korn og bær blir stadig mer resistente mot plantevernmidler. Det bekymrer forskerne ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Resistens mot et plantevernmiddel har oppstått når en populasjon av skadegjørere er blitt motstandsdyktige mot et plantevernmiddel som normalt skulle hatt god virkning

I planteverdenen er utfordringen at sopper, skadedyr og ugras blir motstandsdyktige mot kjemiske plantevernmidler. Det fører blant annet til  til at bonden får mindre og dårligere avlinger.

– Dette krever at dyrkerne setter i gang tiltak som hindrer at resistensen utvikler seg videre, og aller helst at de klarer å forebygge at resistens oppstår, sier seniorforsker Nina Svae Johansen i NIBIO Plantehelse.

Hun mener nøkkelen først og fremst er å bruke ikke-kjemiske metoder for å forebygge og bekjempe angrep av planteskadegjørere så mye som mulig.

– Vi må bruke kjemiske midler så lite som mulig, og på måte som ikke trigger resistensutvikling, sier Johansen.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. NIBIO er underlagt Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

Til toppen