Krever 21 millioner i erstatning fra Westerdals

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet varsler krav om 21 millioner kroner i erstatning fra Westerdals. Skolen har gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at en del elever har fått utdanningsstøtte de ikke hadde rett til.

Bilde av Westerdalsbygningen
− Skolen har feilinformert elevene, og disse har vært i god tro når de har rettet seg etter den informasjon skolen ga. Derfor vil vi ikke rette krav mot dem, sier kunnskapsministeren. Foto: KD

− Vi ser svært alvorlig på dette. Bare elever som går på godkjente studietilbud, kan få støtte fra Lånekassen. Westerdals har aktivt medvirket til at elever som gikk på ikke-godkjente studietilbud fikk utdanningsstøtte. Dette har ført til at staten har tapt penger, og det er disse pengene vi nå varsler at vi vil ha erstatning for, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Grundige undersøkelser

Dagens Næringsliv skrev i høst flere artikler om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals Oslo School of Arts Communication and Technology. Her kom det frem opplysninger som tydet på at elever ved den tidligere skolen Westerdals School of Communication (Westerdals), som nå er en del av den nye høyskolen, hadde mottatt utdanningsstøtte som de ikke skulle ha hatt. 

Kunnskapsdepartementet har gjort grundige undersøkelser i saken, og kommet frem til at det gjelder i overkant av 300 elever ved studietilbudene Film og tv, Scenografi og event og Studio 3D (tredje året på eksponeringsdesign) i perioden mellom 2002 og 2012. Elevene har både fått utdanningsstipend, den delen av lånet som kan gjøres om til stipend hvis de oppnår de faglige resultatene de skal, og andre stipend som reisestipend, foreldrestipend og lignende. Staten har også tapt penger fordi lånene er rentefrie under studietiden. 

Utelukker ikke flere krav

− Totalt har staten tapt i overkant av 21 millioner kroner som følge av dette. Vi fortsetter også undersøkelsene knyttet til et fjerde studietilbud, og vi utelukker ikke ytterligere krav, sier Røe Isaksen.

Westerdals har bekreftet overfor Kunnskapsdepartementet at skolen opplyste til Lånekassen at elevene ved film og tv gikk på tekstforfatterstudiet, og at elevene ved Studio 3D og Scenografi og event gikk på Art Direction. Skolen ba også elevene om å gi disse opplysningene til Lånekassen, og skolens tidligere nettsider viser at Westerdals opplyste at alle utdanningene ved skolen var berettiget til støtte fra Lånekassen 

Ikke god tro

− Etter vår vurdering, kan ikke skolen ha vært i god tro. Det er et klart brudd på plikten til å gi korrekt informasjon til Lånekassen. Lånekassen er helt avhengig av å kunne basere seg på informasjon fra lærestedene om de nesten 400 000 elevene og studentene som mottar stipend og lån, sier Røe Isaksen. 

Det er ikke aktuelt å kreve tilbake penger fra elevene som gikk på de ulike tilbudene.

− Skolen har feilinformert elevene, og disse har vært i god tro når de har rettet seg etter den informasjon skolen ga. Derfor vil vi ikke rette krav mot dem, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsdepartementet har tidligere varslet krav om tilbakebetaling av 35 millioner kroner fra Westerdals som følge av at skolen har mottatt uberettiget statstilskudd. Departementet har også anmeldt skolen til Økokrim.