OECDs utviklingskomité

Astrup er Norges kandidat

Nikolai Astrup er Norges kandidat som leder av OECDs utviklingskomité (Dac). – I en tid med mange overlappende kriser, og der internasjonalt samarbeid er utfordrende, er det viktig at dette arbeidet ledes av noen som har bred politisk erfaring, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

OECD spiller i dag en viktig rolle i utformingen av internasjonal utviklingspolitikk. Utviklingskomiteen (Dac) er et forum i OECD som setter standarder for og følger opp medlemslandenes utviklingspolitikk og bistandspraksis. Dette forumet har utarbeidet felles retningslinjer for hva som klassifiseres som offisielt godkjent bistand. Lederen av utviklingskomitéen er sentral i dette arbeidet.

– Arbeidet i utviklingskomitéen har enorm betydning for vår felles innsats for å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. I den cocktailen av kriser som vi nå står i, er bistand viktigere enn noen gang. Da er det helt avgjørende at internasjonale organisasjoner er åpne og tillitsskapende. Dette er verdier som Astrup vil ta med seg inn som leder, sier Tvinnereim.

Retningslinjene det er enighet om i OECD Dac, slår fast at fattigdomsreduksjon, i form av økonomisk vekst og velferd i mottakerlandene på Dacs liste, er den viktigste utviklingspolitiske oppgaven.

– Vi trenger en global innsats som hele tiden vurderer hvordan vi best oppnår den effekten vi ønsker, nemlig å redusere fattigdommen i verden. Da er nytenkning og innovasjon viktig. Astrup er kunnskapsrik, innovativ og åpensinnet, sier Tvinnereim.

Det formelle valget av ny leder for OECD Dac gjennomføres 6. desember.

  • Utviklingskomiteen holder til i Paris, har 31 medlemmer inkludert EU, og spiller en viktig rolle i utviklingsarkitekturen.
  • Sentrale oppgaver er blant annet å føre statistikk over offisielt godkjent bistand (ODA), videreutvikle ODA-regelverket, samt bidra til læring og økt effektivitet i utviklingssamarbeidet.
  • Utvikling av analyser, standarder og beste praksis, herunder gjennom fagfellevurderinger, er en sentral del av komiteens virke.
  • For at et prosjekt skal regnes som ODA må det ha som mål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland.

Les mer her: Development Assistance Committee (Dac) - OECD