Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny giv for likestilling og kvinners rettigheter

- Likestilling og like rettigheter er helt avgjørende for å skape utvikling. En ny tid krever nye svar, og vi ønsker å modernisere måten vi jobber med disse spørsmålene på. Jeg er glad for å legge frem en ambisiøs handlingsplan for likestilling og kvinners rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren sammen med fem av de elleve medlemmene i pådrivergruppa i forbindelse med lansering av handlingsplanen. Fra venstre: Kjell Roland, Astrid Nøklebye Heiberg, Børge Brende, Thomas Valle, Helga Hernes og Anita Krohn Traaseth.

Utenriksministeren sammen fem av de elleve medlemmene i pådrivergruppa i forbindelse med lansering av handlingsplanen. Fra venstre: Kjell Roland, Astrid Nøklebye Heiberg, Børge Brende, Thomas Walle, Helga Hernes og Anita Krohn Traaseth.

Den nye handlingsplanen prioriterer innsats for jenters utdanning, kvinners politiske og økonomiske deltakelse, bekjempelse av vold og fremme av seksuell og reproduktiv helse. Disse områdene er avgjørende for at jenter og kvinner skal ha frihet, makt og mulighet til å forme sitt eget liv.

- Å realisere kvinners rettigheter er et mål i seg selv, og en drivkraft for utvikling og demokrati. Det er derfor med rette at FNs bærekraftsmål setter likestilling høyt på den internasjonale dagsordenen. Dette skal vi følge opp. Norge er et foregangsland for likestilling, og vår legitimitet gir oss mulighet til å innta en lederrolle globalt, sier utenriksminister Brende.

Som et ledd i handlingsplanen lanseres programmet «Likestilling for utvikling» (Like - (laik)). Gjennom Like vil Norge tilby faglig samarbeid for en mer effektiv bistand på likestillingsområdet

- Norge har betydelig kompetanse og erfaring på likestilling i praksis. Jeg har derfor tatt initiativ til å etablere en pådrivergruppe for global likestilling med deltakere fra næringsliv, akademia, sivilt samfunn og partene i arbeidslivet. Slik styrker vi det norske likestillingslaget, sier utenriksminister Brende.

Til toppen