Pool med helsepersonell

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge opplever en stor tilstrømning av mennesker som søker beskyttelse. I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.

-Selv om de fleste kommunene er i stand til å håndtere den ekstraordinære asylsituasjonen, har noen kommuner rapportert om kapasitetsutfordringer. Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet organisere en pool med tilgjengelig helsepersonell som kan bistå pressede kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere kommunenes kapasitet, og organisere en pool med frivillig helsepersonell som i en kortere eller lengre periode kan disponeres av kommunene for å avhjelpe dem med kapasitetsutfordringer. Autorisert helsepersonell som er interessert i å bistå i en kommune for en periode, kan melde seg til Helsedirektoratet. Dette kan for eksempel gjelde pensjonerte leger, sykepleiere og leger i påvente av turnusstilling. Kommunene vil være arbeidsgiver, og inngå avtale med den enkelte. Helsedirektoratet skal også vurdere andre mulige tiltak for å bistå pressede kommuner.  

–Ansatte i kommunene, helsetjenesten og på mottak gjør hver dag en stor innsats for å ivareta de som kommer på en god måte. Jeg har fått tilbakemeldinger på at leger, sykepleiere og andre helsearbeidere også ønsker å bidra. Jeg er veldig glad for engasjementet helsepersonell viser i denne situasjonen, sier Høie.