Praksisendring ved utstedelse av pass

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet ber Politidirektoratet rydde opp i saken med utstedelse av pass med fødested «ukjent».

Departementet påpeker overfor direktoratet at praksisendringen synes å få en rekke uheldige og uoversiktlige konsekvenser for mange norske statsborgere.

Politidirektoratet bes rydde opp i saken raskest mulig, og herunder vurdere å gjeninnføre tidligere praksis mens arbeidet pågår.

Les brevet til Politidirektoratet