Presenterte norsk digitalisering i Dublin

Norge ble invitert til å innlede om digitalt nordisk-baltisk samarbeid på seminar i Dublin i regi av den europeiske tenketanken IIAE og den norske og estiske ambassaden. – Det er flott at Europa ser til Norge når de jobber med å realisere et digitalt indre marked, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Paul Chaffey
Statssekretær Paul Chaffey. Foto: Den norske ambassaden i Dublin

Seminaret hadde realisering av EUs digitale indre marked som hovedtema.

Chaffey presenterte den norske IKT-politikken (Digital agenda) og den nordisk-baltiske ministererklæringen, Digital North, som ble vedtatt under ministermøtet i Oslo i april i år.

– Det at Norge blir betraktet som en av de sentrale bidragsyterne til realiseringen av EUs digitale indre marked, er positivt og illustrerer at Norge er blant landene i Europa som har kommet lengst med digitaliseringsarbeidet. Det viser også hvordan kmddet nordisk-baltiske samarbeidet, som Norge har formannskapet for, kan bidra til å løfte EUs arbeid på dette viktige området, men også bilateralt, gjennom dialog med land som Estland og Irland, sier Chaffey.

På seminaret innledet også representanter for EU-kommisjonen med temaer som fri flyt av data, plattformøkonomien og personvernforordningen.

Siim Sikkut, Government Chief Information Officer, i den estiske regjeringen - som også har formannskapet i EU denne høsten - presenterte Estlands digitaliseringspolitikk. Irlands CIO Barry Lowry åpnet seminaret med viktige satsinger innen Irlands eGov-politikk.

 

Til toppen