Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinvitasjon: Samferdselsminister Hareide og partene signerer byvekstavtale for Nord-Jæren for perioden 2019-2029

I Stavanger torsdag 13. august signerer samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med lokale parter den nye byvekstavtalen for Nord-Jæren.

  • Signeringen skjer utenfor Clarion Hotel Stavanger (Arne Rettedals gate 14) 13. august kl. 11.15 – 11.45.
  • Pressen er velkommen, og påmelding er påkrevd.
  • Påmelding via [email protected]. Merk eposten hva påmeldingen gjelder.
  • Kontaktperson for pressen er kommunikasjonsrådgivere i Samferdselsdepartementet Tor Midtbø (90 60 69 19) og Kjell Brataas, (45 29 97 12).

Bakgrunn

Avtalen er mellom staten og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

Den er et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, og vil bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Partene forplikter seg til å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

Totalt er statens bidrag i byvekstavtalen på nær 17 milliarder kroner i tiårsperioden. Staten vil blant annet dekke halvparten av den samlede kostnaden for Bussveien. Det innebærer et bidrag på over fem milliarder kroner til dette prosjektet.

Staten vil også bidra med midler til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange og belønningsmidler som blant annet kan gå til drift av lokal kollektivtransport. Det ligger også inne midler til knutepunkter og stasjoner på jernbanen.

Den nye byvekstavtalen bygger på Nasjonal transportplan 2018-2029, og erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren fra 2017.