Pressekonferanse med kunnskaps- og integreringsministeren 8. februar

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterer til pressekonferanse om vårens eksamenar i ungdomsskolen og vidaregåande opplæring, i dag klokka 11.00.

Pressekonferansen overførast direkte på regjeringa.no.

Stad: Plenumssalen, Kunnskapsdepartementet, Kirkegata18 (OBS: Dette er ikkje i marmorhallen, der regjeringas pressekonferansar er til vanleg).

Påmelding

Meld deg på pressekonferansen til kommunikasjonsrådgivar Martin Andersson, telefon 993 63 118, e-post maan@kd.dep.no

Oppmøtetid: Klokka 10:45. Ta med gyldig pressekort og ID.

Vi ber redaksjonane ikkje sende fleire personar enn nødvendig. Det vil òg vere høve til intervjuar i etterkant på telefon.

Presse som ikkje har anledning til å møte opp kan sende inn spørsmål til kdinfo@kd.dep.no.

Spørsmål må vere oss i hende seinast klokka 10:45. Avsenderadressa må være registrert hos eit mediehus eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmål blir stilte i pressekonferansen.

Nett-tv Pressekonferanse med kunnskaps- og integreringsministeren 8. februar

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Om sendinga

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følgje den direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastas ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embedkode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/sfyx3h4b/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespreiing

Departementa og SMK har innført eigne tiltak for å hindre smittespreiing. Det kan derfor ved stor pågang vere aktuelt å be presse følgje pressekonferansen digitalt.

Sjå Folkehelseinstituttet sine nettsider for meir informasjon om smittevern.