Ragnar Ulstein blir æret med begravelse på statens bekostning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Med sorg har jeg mottatt meldingen om at krigshelt, forfatter og historiker, Ragnar Ulstein, har gått bort. Under krigen kjempet han for vår frihet, for demokratiet og for våre felles verdier, sier statsminister Erna Solberg.

Ulstein var født 19. april 1920. Han var gymnasiast da krigen brøt ut, og han ble en av landets sentrale motstandsmenn under andre verdenskrig. Da krigen sluttet var han løytnant i den britiske militæravdelingen av Kompani Linge. Ulstein deltok under flere operasjoner, deriblant landgangen i Reine i desember 1941 og i en sabotasjeaksjon mot et forsynings- og troppeskip i Nord-Gulen utenfor Svelgen i 1943. Fra høsten 1944 ledet Ulstein oppbyggingen av hjemmestyrken med kodenavnet «Siskin» i Sogn.

Ulstein ble for sin krigsinnsats tildelt blant annet St. Olavsmedaljen med to eikegrener, Deltager­medaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje og britiske Military Medal. Han fikk også flere utmerkelser for arbeidet han gjorde etter krigen.

Ragnar Leif Ulstein døde 3. desember i år, 99 år gammel. Han begraves på statens bekostning.

 - Jeg er glad for at familien til Ulstein har akseptert at begravelsen vil skje på statens bekostning. En krigshelt er gått bort, men hans innsats vil bli stående for ettertiden, sier Solberg.