Rapport til FNs kvinnediskriminerings-komité

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW) har blitt levert til FN.

Norge er forpliktet til å levere periodiske rapporter om statens gjennomføring av rettighetene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon til CEDAW, som er FNs overvåkningskomité.

- Rapporten presenterer regjeringens politikk, tiltak og strategier. I rapporten fremmer vi resultater og gode eksempler, men vi tar også opp likestillingsutfordringer som presenteres i likestillingsmeldingen knyttet til vold i nære relasjoner, arbeidsliv, oppvekst og utdanning, helse, næringsliv og entrepenørskap, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

- Det er viktig å ha en åpen rapporteringsprosess og dialog med organisasjonene som representerer det sivile samfunn i dette arbeidet, sier Horne. 

FOKUS, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål har fått i oppdrag å koordinere skyggerapporten, som er rapporten fra sivilt samfunn.