Finansminister Siv Jensen til Brussel:

Raskere innlemming av nye finansmarkedsregler i EØS-avtalen

Torsdag reiser finansminister Siv Jensen til Brussel for å få fortgang i arbeidet med å innlemme nye regler på finansmarkedsområdet.  – Vi må sikre at norsk finansnæring får de samme rettighetene i Europa som konkurrenter i EU-land. En velfungerende finansnæring er også viktig for norsk næringsliv, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansministeren skal møte visepresident i EU-Kommisjonen Valdis Dombrovskis sammen med sine finansministerkolleger fra de to andre EØS/EFTA-landene Island og Liechtenstein. 

EØS-samarbeidet er viktig for en liten økonomi som Norges. Norsk eksportnæring er avhengig av god tilgang til EU-markedet. For norsk næringsliv er det viktig at norske finansforetak kan følge virksomhetene ut, og for utenlandske investorer er det lettere å bidra med kapital i et marked med felles EØS-regler. Jeg ser frem til å møte visepresident Valdis Dombrovskis sammen med finansministrene fra Island og Liechtenstein for å diskutere hvordan vi kan forbedre og forenkle rutinene for å innlemme nye EU-rettsakter på finansmarkedsområdet i EØS-avtalen, sier finansministeren.

Bakgrunnen for møtet er et etterslep av rettsakter som er vedtatt i EU, men som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Et stort antall rettsakter ble utsatt i påvente av løsning av tilsynsbyråsaken, som etter omfattende forhandlinger ble løst for om lag et år siden. Det er nå rundt 300 rettsakter på finansmarkedsområdet som er vedtatt i EU, men som ikke tatt inn i EØS-avtalen.

I finansministerens møte med EU-kommisjonens visepresident Dombrovskis og Island og Liechtensteins finansministere skal de diskutere hvordan EU og EFTA kan samarbeide best mulig for å tilpasse og innlemme relevante EU-rettsakter på finansmarkedsområdet på en raskere måte.

– Det er viktig at vi aktivt tar fatt i dette for å ivareta norske interesser og bygge ned etterslepet. Vår finansnæring trenger de samme rettighetene i Europa som finansnæringen i EU-land, og norsk næringsliv trenger en velfungerende finansnæring, sier finansministeren.

Til toppen