Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Raskere tilgang til 3D-kart over Norge gir bedre beredskap

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner ekstra til den nye digitale 3D-modellen over Norge. – Vi har nå nøyaktige data over 70 prosent av fastlands-Norge. Med ekstra midler til dette arbeidet i år, vil vi komme fortere i mål med å styrke beredskapen mot flom og skred i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen legger fram forslaget i nysalderingen av budsjettet for 2018.

Godt flyvær i 2018 har gjort det mulig å laserskanne store landområder, og regjeringens bevilgning gjør at disse dataene blir tilgjengelig tidligere.

Den nye nasjonale høydemodellen bygger på flyfoto og laserskanning fra fly, og er det største landkartleggingsprosjektet i Norge noen sinne. Den tredimensjonale modellen vil blant annet gjøre det lettere å beregne hvor langt inn og hvor høyt vannet kan stige ved flom.

– I dag bor omlag 150 000 nordmenn i områder som kan rammes av flom, skred eller ras. I tillegg er skoler, sykehus, barnehager, næringsbygg og veier i de samme områdene utsatt. Det er viktig at vi får på plass et verktøy som gjør at kommunene kan planlegge med tanke på klimaendringene, sier Mæland.

Det er Kartverket som gjennomfører prosjektet for å etablere nøyaktige høyde- og terrengdata over hele Norge. Gjennom denne ekstrabevilgingen vil 27 000 kvadratkilometer bli tilgjengelig for brukerne allerede vinteren 2019. Skanningen neste år kan da fortsette i høyt tempo.

– Vi har manglet presise data på terrenget i store deler av landet. Kunnskap om hvordan flom og skred vil ramme ulike lokalsamfunn, er ikke god nok. Dette kan svekke beredskapen. Det er derfor viktig at både kommuner, næringsliv og statlige etater får tilgang til dataene i den digitale 3D-modellen, sier Mæland.

I tillegg til skred- og flomvern gir modellen:

 • Styrket beredskap mot klimaendringer
 • Mer effektiv planlegging på land og i kystsonen
 • Bedret jordvern og forebygging av jorderosjon
 • Økt sikkerhet for luftfarten
 • Mer kunnskap om skogressurser og karbonbinding
 • Økt mulighet for ny næringsutvikling

I en krise/beredskapssituasjon kan blant annet kommunene få bedre oversikt over:

 • Drikkevann
 • Avløp
 • Strømforsyning
 • Lokal flom
 • Vind
 • Ras og skred
 • Brann og gasser

I arbeid med arealplaner får kommunene bedre data til å foreta konsekvensutredninger.

Gode høydedata er også avgjørende for at detaljplanlegging av veier, jernbane, bygg og anlegg skal gå raskere. I dag må byggeprosjekter vente flere måneder på disse dataene.

Per 1. november er 229 000 kvadratkilometer skannet, noe som tilsvarer 71 prosent av fastlands-Norge. Av dette er 175 000 kvadratkilometer bearbeidet, godkjent og tilgjengeliggjort på høydedata.no, tilsvarende 54 prosent  av landarealet.

Prosjektet har en ramme på 420 millioner kroner, og går fra 2016 til 2022. Det er finansiert med friske midler og som et spleiselag mellom syv berørte departementet. 16 millioner kroner ekstra i år vil betyr en tilsvarende redusert bevilgning i 2022. Den ekstra bevilgningen er mulig fordi leverandøren TerraTec har utnyttet godt flyvær i sommer til å skanne store områder.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen