Raskere utvisning av utlendinger

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forenkle prosessen med forhåndsvarsel om utvisning av utlendinger som ikke har reist innen fristen etter at de har fått avslag på en søknad om opphold. Departementet foreslår også å fjerne retten til fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel i disse sakene.

– Forslaget til en forenklet ordning i forbindelse med forhåndsvarsel vil føre til en mer effektiv utvisningspraksis når asylsøkere ikke drar fra Norge innen fristen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

I dag gis det forhåndsvarsel om utvisning dersom politiet eller UDI blir oppmerksomme på at en utlending har oversittet utreisefristen. Det nye forslaget går ut på at det skal regnes som tilstrekkelig at utlendingen i det aktuelle avslagsvedtaket varsles om at en oversittelse av utreisefristen vil medføre utvisning. Det trenger ikke lenger sendes særskilt forhåndsvarsel når myndighetene blir kjent med at utlendingen faktisk har oversittet fristen.

– I utlendingsforskriften er det lagt opp til at en slik ordning kan innføres, men at dette hittil ikke er gjort. En mer effektiv utvisningspraksis vil forhåpentlig føre til at flere forlater Norge når de skal, sier Sandberg.

Mens det i dag gis rett til 3 timer fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel, foreslås det å fjerne denne retten, og i stedet øke antallet timer med fritt rettsråd i forbindelse med klage, fra 1 til 3 timer.

Høringsfristen er satt til 15. september 2017.

Les høringsbrevet her

Til toppen